Onze Huisregels

Algemeen

 1. Andere huurders dienen geen last te ondervinden
 2. De motor van het voertuig dient direct bij aankomst afgezet te worden
 3. Het is alleen toegestaan te laden/lossen bij uw ruimte: parkeren is niet toegestaan
 4. Voer afval af
 5. Maak geen geluidsoverlast
 6. Huisdieren zijn op het gehele terrein verboden
 7. Zet de Vliet Unit transportwagens terug op de juiste plek (indien van toepassing)

Verhuur

 1. De huur dient vooraf betaald te worden en dient op de eerste dag van de huurperiode bij ons binnen te zijn. Als op de zevende dag de betaling nog niet binnen is, wordt de toegang geblokkeerd
 2. Bij een huurachterstand van een maand wordt de unit ontruimd en worden de extra kosten in rekening gebracht bij de huurder
 3. De huurprijzen kunnen jaarlijks verhoogd worden
 4. De huurder is bij het inruimen van de ruimte verplicht een inventarisatielijst te overleggen
 5. Het is niet toegestaan een extra slot op uw unit aan te brengen
 6. Opzegtermijn: één maand van tevoren (schriftelijk) door middel van het opzegformulier
 7. Bij het uitchecken, dient de ruimte correct achtergelaten te worden
 8. Na het uitchecken, wordt de gedane borgsom teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer

Veiligheid

 1. Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have in de ruimte op te slaan
 2. Voor het waarborgen van de veiligheid van uw spullen zijn de huurders verplicht hun toegangspas zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van het gebouw en het terrein te gebruiken
 3. De verhuurder is bevoegd te allen tijde de opgeslagen spullen te inspecteren
 4. Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw en/of uw motor te laten draaien

Aansprakelijkheid

 1. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten voor de opgeslagen inboedel, dan wel aan te melden bij de reeds bestaande inboedelverzekering. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van de inboedel door derden
 2. Aangerichte schade aan de ruimte of gangpaden door de huurder of door meegebrachte derden wordt bij de huurder in rekening gebracht
 3. De huurder is verplicht de ruimte in ordelijke staat te houden. Het is niet toegestaan in de wanden van de ruimte te boren en/of bevestigingsmaterialen hieraan te monteren
 4. Bij het uitchecken, dient de ruimte schoon, onbeschadigd en vrij van slot te zijn. Kosten van schoonmaak en/of reparatie aan de ruimte, het gangpad of andere delen van het gebouw zullen aan de huurder doorberekend worden
 5. De kosten van een vals alarm (politie, brandweer, ambulance e.d.) of oneigenlijk gebruik van de ruimte of andere delen van het gebouw zullen aan de huurder worden doorberekend
 6. Nooddeuren mogen alleen in geval van nood geopend worden

Toegang

 1. Het betreden van het terrein en gebouw is voor eigen risico
 2. De hal is toegankelijk voor voertuigen tot 3500 KG
 3. De maximumsnelheid op het terrein is 15 km/uur. Binnen het gebouw dient er stapvoets gereden te worden
 4. Met de toegangspas kan de huurder door het loopdeurtje naar binnen. Hier bevindt zich het bedieningspanel van de roldeur. Het pand mag pas per auto betreden worden als de deur volledig open is. Na binnenkomst dienen de deuren weer gesloten te worden. Bij het verlaten van het pand geldt dezelfde procedure
 5. Het is niet toegestaan met een rijdende auto ‘mee te liften’ naar binnen
 6. Bij verlies van de toegangspas dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden bij de receptie om misbruik te voor komen
 7. Voor de toegangspas wordt een borgsom berekend. Bij verlies wordt deze borgsom in rekening gebracht
 8. Het is niet toegestaan buiten de openingstijden in het gebouw te zijn. Buiten de openingstijden werkt uw toegangspas niet meer en is het alarm ingeschakeld

Bij overtreding van de regels en/of activiteiten in strijd met de wet wordt direct de toegang ontzegd.